Home Tags #निशुल्क बन्धयाकरण

Tag: #निशुल्क बन्धयाकरण

निशुल्क पुरुष बन्ध्याकरणकाे पुनः सुचारू

काठमाडौं । नेपालमा परिवार नियोजनको विकास र प्रवधर्नमा लामो इतिहास बोकेको क्षेत्रपाटि परिवार कल्याण केन्द्रले पुरुष बन्ध्याकरण सेवा पुनः सुरु गरेको छ । डा....